JIU-JITSU (NO GI) 19:00 a 20:00 – La de Fundamentos